Om McAfee

Våra kunder

Våra kunder hela världen över, från nationella regeringar till enskilda användare, från spirande nystartade företag till multinationella företag, ger oss förtroendet att hålla dem säkra

Vårt uppdrag

Att säkra internet så att världen kan koppla upp sig med tillförsikt. Att ge ett kraftfullt skydd till alla användare, på varje enhet, program och Nätverk, varje gång de ansluter

Uppförandekod och etik
Code of conduct
Report a concern

Uppförandekod

Vår verksamhet styrs av vår uppförandekod som sätter standarden för hur vi arbetar med andra, hur vi skyddar Intels integritet och dess dotterbolag, och hur vi utvecklar och distribuerar våra produkter.

Rapportera ett problem

Om du har ett problem som gäller etik eller efterlevnad för Intel eller något av dess dotterbolag, uppmanar vi dig att rapportera det till Intel så snart som möjligt.

McAfee
Värderingar

Expertis

Som marknadsledande inom digital säkerhet, fortsätter vi att investera kraftigt i att stärka och utöka vår kompetens

Mod

Djärvt ledarskap och mod är grunden bakom framgång i en bransch som präglas av oförutsedda hinder. Vi tvekar aldrig inför våra utmaningar

Resultat

Vi sätter tydliga mål för allt vi gör, vilket innebär att vi aldrig glömmer bort vad vi vill uppnå, eller hur man kan förbättra prestandan

Integritet

Vi skyddar vår integritet med samma vaksamhet som vi skyddar våra kunders data. 
Vi är stolta över att följa de högsta etiska normerna

Partnerskap

Lagarbete och partnerskap är en bas i hela vår verksamhet, både internt och med alla 
partners och kunder. Vi arbetar tillsammans för att kunna leverera effektiva säkerhetsproblem

Kontor och Kontaktuppgifter

För Företag

Endast försäljningsavdelningen
+46 (0)20 522 827

Kundtjänst
0800 1225 5624

Teknisk support
0800 6247 7463

För Konsumenter

Kundservice och Teknisk Support
08 5792 9004

Teknisk supportwebbplats
  

Kontor i Sverige

McAfee, Inc.
Kungsbron 21 G5
11122 Stockholm
Sweden